Funksjonshemming, kroppen og subjektet (Heftet)

noen grunnlagsproblemer innenfor spesialpedagogikk

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 174
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245004403
Kategori: Pedagogikk
Omtale Funksjonshemming, kroppen og subjektet
Boken gir en systematisk innføring i ulike teorier om funksjonshemming, kroppen og subjektet, og den argumenterer for en relasjonell forståelse av disse fenomenene. Dette relasjonelle perspektivet framsettes som grunnlag for spesialpedagogisk virksomhet. I denne forbindelse berøres også temaer som autonomi og empowerment. Boken reiser også viktige bioetiske spørsmål. Innenfor bioetikk er utgangspunktet for ulike drøftinger ofte en individuell forståelse av funksjonshemming, og diskusjonen om verdig liv og livskvalitet ses i lys av et slikt perspektiv. Under argumenter om verdig liv og livskvalitet er ulike forståelser av hva som oppfattes som et godt liv og ulike teorier på det gode liv. Bokens siste kapittel diskuterer ulike innfallsvinkler til det gode liv i lys av funksjonsnedsettelser. Boken er skrevet for studenter innenfor spesialpedagogikk, men er også aktuell for studenter som kommer i berøring med temaer som funksjonsnedsettelse og kropp innenfor lege-, sykepleie- og/eller vernepleieutdanning. Solveig Magnus Reindal er magister i filosofi og dr. scient i spesialpedagogikk. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier. Hun har tidligere undervist i filosofi og spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Til toppen