Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 160
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139016250
Omtale Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs
Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 § i lagen om företagsrekonstruktion. Lagrummet har varit relativt svårtillämpat. I praktiken har advokaterna hävt motpartens avtal och låtit skadeståndet utgöra en ackordsfordran. Detta trots att gäldenären inte har någon lagstadgad hävningsrätt. Bestämmelsen behandlas utförligt i denna boks sjätte kapitel.

Vid konkurs tillämpas bl.a. 63 § köplagen och vissa regler i jordabalken analogt för andra avtalstyper än köp och hyra av fast och lös egendom. Nya bestämmelser har införts i kommissionslagen om att ett kommissionsavtal upphör att gälla om någon av parterna försätts i konkurs. Likaså har nya bestämmelser införts i försäkringsavtalslagen. Dessa bestämmelser behandlas i denna andra upplaga liksom bl.a. hanteringen av köp av lös egendom, hyra av lokal, leasingavtal och handel med värdepapper vid såväl företagsrekonstruktion som konkurs.

Boken vänder sig till såväl teoretiker som praktiker och är lämplig att använda som kurslitteratur på obeståndskurser på fördjupningsnivå.

Til toppen