Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv : delbetänkande från Redovisningsutredningen SOU 2014:18 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2014 18

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 679
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2014
Serienummer: 18
ISBN/EAN: 9789138240953
Omtale Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv : delbetänkande från Redovisningsutredningen SOU 2014:18
De svenska reglerna om företagens offentliga redovisning grundar sig till stor del på EU:s redovisningsdirektiv i synnerhet de så kallade fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. I juni 2013 antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersätter de två nämnda direktiven, och utredningen har haft regeringens uppdrag att bland annat lämna de lagförslag som krävs för att genomföra det nya direktivet i svensk rätt.

I huvudsak lämnas följande förslag:Det införs fler kategorier av företag i redovisningsreglerna. Utöver dagens "små" och "stora" företag, införs "medelstora" och "företag av allmänt intresse". Detta gör det möjligt att bättre anpassa redovisningskraven efter företagens olika storlek och betydelse. Kraven på tilläggsupplysningar (noter) minskas, framför allt för små företag. Bland annat avskaffas kraven på att lämna upplysning om löner, sociala avgifter och pensionskostnader samt om fördelningen av de anställda på kvinnor och män och på olika länder.Det införs en ny lag om rapportering av vissa betalningar till myndigheter. En ökad öppenhet om betalningar som vissa företag verksamma inom utvinningsindustrin och avverkning av primärskog gör ska bland annat motverka korruption. Bestämmelserna innebär att företagen årligen måste offentliggöra rapporter över betalningar som de har gjort till myndigheter i de länder där de är verksamma. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2015 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Til toppen

Bøker i serien