Genusperspektiv i skolan : om kön, kärlek och makt (Heftet)

Forfatter:

, , , , , , og

Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 140
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144045474
Omtale Genusperspektiv i skolan : om kön, kärlek och makt

I skolans uppdrag ingår att förmedla och gestalta värdegrundsfrågor kring bland annat jämställdhet med hänsyn till köns- och genusperspektiv. Trots detta talas det på många håll tyst och försynt - om det över huvud taget talas - om rättighetsfrågor med hänsyn till kön och genus. Samtidigt visar erfarenhet från skolor där dessa frågor diskuteras att ungdomar ofta har ett stort och uppriktigt intresse för dem.

Det är viktigt att lärare diskuterar och analyserar både genus- och sam- levnadsperspektiv och hur dessa kan och bör komma till uttryck i undervisningen. I den här antologin belyser sju lärarutbildare och forskare frågor som är betydelsefulla att fundera över och ge utrymme för inom ramen för en god och allsidig genus- och samlevnadsundervisning: Är sex ett kunskapsområde och i så fall i vilken mening? Vad har kön och genus med pedagogik att göra? Hur kan homo-, bi- och transsexuellas rättigheter lyftas fram i skolans verksamhet? På vilket sätt kan begrepp som genus och etnicitet behandlas? Hur, var och när bör könsstrukturer och könsrelaterade maktförhållanden tas upp med hänsyn till skolan, dess personal och ungdomar? På vilka existentiella grunder kan en undervisning om sex och kärlek bedrivas? Varje kapitel avslutas med några förslag på frågor att fundera över och diskutera samt rekommenderad litteratur att läsa vidare på egen hand.

Boken riktar sig i första hand till lärarutbildningarnas studenter med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Den är också lämplig för kompetensutveckling av verksamma lärare.

Til toppen