Genusrättsvetenskap (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 265
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144036724
Omtale Genusrättsvetenskap

Denna bok introducerar ämnet genusrättsvetenskap och ger exempel på forskningsfrågor och resultat inom detta fält. Dessutom presenteras ett nytt rättsområde, jämställdhetsrätt. Med genusrättsvetenskap avses ett särskilt forsknings-perspektiv på juridiken och ett kunskapsområde inom rättsvetenskapen. Det gemensamma för forskningsfältet är att rätten och rättsvetenskapen analyseras med hjälp av genusrättsvetenskapliga teorier, metoder och begrepp av vilka de centrala är kön- och genusbegreppen.

Behovet av en bok om genusrättsvetenskap motiveras av flera skäl. Jämställdhet har kommit att formuleras som en grundläggande rättsprincip på både nationell och internationell nivå. Utvecklingen har gått från en formell princip om likabehandling av män och kvinnor till att också omfatta en princip som kräver aktiva och långtgående åtgärder. I den lagstiftning som reglerar högskoleutbildningen finns bestämmelser som ställer krav på att juriststudenterna ska ges utbildning som förmedlar könsrelaterad kunskap. Ytterligare ett skäl är att forskningsfältet är inne i en dynamisk fas, vilket ökar behovet av en sammanställning och reflektion över den nya kunskap som genusrättsvetenskapen bidragit med.

Boken kan användas på olika kurser inom juristutbildningen och som en introduktion till forskningsfältet för studenter, lärare och forskare. Även den yrkesverksamma juristen kan ha nytta av bokens beskrivning av ett kunskapsområde som fram tills helt nyligen saknades på juristutbildningen.

Til toppen