Legg i ønskeliste

Omtale Geometri och statistik

Författarna redogör i denna bok för hur tänkande och färdigheter i geometri och statistik kan utvecklas och vilken undervisning som kan hjälpa eleverna till goda kunskaper i dessa ämnen. Till varje kapitel finns studieuppgifter.

Boken ingår i en serie i matematikdidaktik och är avsedd för fortbildning, grundutbildning och påbyggnadsutbildning av lärare i matematik. Som stöd för utbildningsinsatser finns regionalt utbildade handledare.

Til toppen

Flere bøker av Bengt Johansson, Göran Emanuelsson, Ronnie Ryding, Bo Sjöström, Jan Thompson, Lillemor Emanuelsson, Margareta Wallebäck, Martin Ribe, Bengt Anderberg, Wiggo Kilborn, Bengt Ulin, Andrejs Dunkels, Kerstin Vännman, Lennart Råde, Inger Wistedt, Rolf Hedrén, Lennart Skoogh, Lena Fritzén og Göran Andersson: