Gïeline åahpenidh 4 (Heftet)

lohkemegærja

Forfatter:

, og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 128
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256017386
Omtale Gïeline åahpenidh 4
Daate lohkemegærja lea 4. klaassese. Lohkemegærjesne leah teksth ovmessie sjangerinie, dovne a?enehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine a?rrodh teksten goerkesimmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd ga?a?vnesieh.

Til toppen

Flere bøker av Liv Karin Joma, Åse Klemensson og Anita Dunfjeld Aagård: