Gïeline åahpenidh 5 (Heftet)

barkoe-gærja

Forfatter:

, og

Trine Noodt (Illustratør) Astrid Helene Støren (Illustratør)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 120
Illustratør: Noodt, Trine og Støren, Astrid Helene
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256018710
Omtale Gïeline åahpenidh 5
Daate barkoegærja lea 5. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Til toppen

Flere bøker av Liv Karin Joma, Åse Klemensson og Anita Dunfjeld Aagård: