Gïeline åahpenidh 6 (Heftet)

barkoegærja

Forfatter:

og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 121
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256019366
Omtale Gïeline åahpenidh 6
Daate barkoegærja lea 6. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Til toppen