Gïeline åahpenidh 7 (Innbundet)

lohkemegærja

Forfatter:

og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 177
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256020683
Omtale Gïeline åahpenidh 7
Daate lohkemegærja lea 7. klaassese. Lohkemegærjesne tjaalegh ovmessie sjangerisnie öörneme. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie tjaalegi bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh tjaalegen goerkesem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Til toppen