Gïeline åahpenidh 7 (Heftet)

barkoegærja

Forfatter:

og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 117
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256020690
Omtale Gïeline åahpenidh 7
Daate barkoegærja lea 7. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes
boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh
mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja,
bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Til toppen

Flere bøker av Åse Klemensson og Madeleine Renhuvud: