Gïeline goetsebe 1 (Heftet)

barkoegærja

Forfatter:

og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 81
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256016624
Omtale Gïeline goetsebe 1
Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoehvierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, bïhkedassh lohkehtæjjide jïh CD.h. Gærjah leah voestes daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie. Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien voestesgïeline.

Til toppen

Flere bøker av Helen Blind Brandsfjell og Mona Fjellheim: