Gïeline goetsebe 1 (Heftet)

lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forfatter:

og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256016686
Omtale Gïeline goetsebe 1
Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoehvierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD.h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie. Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline. Gïeline goetsebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer. Dette er Gïeline goetsebe 1 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.

Til toppen

Flere bøker av Helen Blind Brandsfjell og Mona Fjellheim: