God i ord 3 (Innbundet)

lesebok 3B

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 132
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252168389
Omtale God i ord 3
God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga. God i ord 3 Lesebok inneheld varierte skjønnlitterære og faglitterære tekstar som støttar opp om dei faglege måla og temaa i kvart kapittel. Ved byrjinga av 3. trinn vil elevane vere på ulikt ferdigheitsnivå når det gjeld lesing. Nokre har så vidt knekt lesekoden, medan andre les flytande. For å møte dei ulike ferdigheitsnivåa til elevane, er tekstane i leseboka av ulik vanskegrad: - Lett å lese - Middels lett å lese - Middels vanskeleg å lese - Vanskeleg å lese Vanskegraden på tekstane står i gjennomgangen av dei ulike tekstane i ressursboka. Dette er rettleiande kategoriar som sjølvsagt må vurderast og tilpassast ståstaden til den enkelte elevgruppa. Oppgåvene i God i ord 3 Lesebok tek sikte på å bevisstgjere elevane på å hente fram eigen bakgrunnskunnskap knytt til teksten, hjelpe dei til å skape sine eigne indre bilete av innhaldet og å skape refleksjon rundt det dei les. Målsettinga med oppgåvene er med andre ord å skape kompetente og engasjerte lesarar.

Til toppen

Andre utgaver

God i ord 3
Bokmål Innbundet 2007

Flere bøker av Sissel Thoresen Busch, Grethe Klæboe og Linda Merete Svanholm: