Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 136
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147114092
Kategori: Matematikk
Omtale Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation
Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men har också didaktiska anspråk. Den berör förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man arbetar med ämnet. Här tas också kommunikationens betydelse för barns lärande upp.

Läs mer
Boken handlar om naturvetenskap i förskolan, men den har också didaktiska anspråk. I boken berörs förskollärares inställning till sitt uppdrag i förskolan, till innehållsområdet naturvetenskap och till hur man kan arbeta med naturvetenskap.
Aktuella frågor att diskutera med sig själv och tillsammans med arbetslaget kan vara:
- Vad är naturvetenskap för mig?
- Vad har jag själv för erfarenheter och minnen som hör ihop med kunskapsområdet?
- Vad är eller kan naturvetenskap förstås som?
Boken tar också upp kommunikationens betydelse för barns lärande, bland annat utifrån det antropomorfistiska språkbruket. Läsaren ges möjlighet att reflektera över vad naturvetenskap kan innebära i förskolans praktik. De didaktiska frågorna vad, hur, för vem och varför hålls levande genom bokens olika delar.
Att göra naturvetenskap i förskolan vänder sig till såväl studenter som till yrkesverksamma förskollärare. Den vänder sig också till lärare inom förskollärarutbildningen eller vid kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma förskollärare.

Om författarna
Susanne Thulin är fil.dr i pedagogik och förskollärare. Hon arbetar som lärare och forskare vid Sektionen för lärande och miljö vid Högskolan Kristianstad och är programansvarig för förskollärarutbildningen.

Til toppen