Grobunn for moral (Heftet)

om å være moralsk subjekt i en postmoderne kultur

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1997
Antall sider: 320
Forlag: Høyskoleforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276340945
Kategori: Filosofi
Omtale Grobunn for moral
Hva som er moralsk, og hva som gjør oss til moralske mennesker, er spørsmål vi ikke kan finne nøytrale svar på. Slike svar vil alltid ha preg av selv å presentere en normativ løsning på det som det spørres etter. Det gjelder også i dagens kulturtradisjon, som av mange kjennetegnes som postmoderne. I moderne og postmoderne moralfilosofi brytes derfor en rekke ulike måter å forstå mennesket som moralsk subjekt på mot hverandre. Sentrale stikkord som fanger inn viktige forutsetninger for forståelsen av det moralske subjektet, og som hjelper til med å se denne uenigheten, er forankring, engasjement og kritikk.

Denne boken analyserer et bredt utvalg av samtidens sentrale moralfilosofer, som leverer de forskjellige forståelser av det moderne subjektet som står til debatt. Analysen blir knyttet til den store og mangfoldige debatten om forholdet mellom modernitet og postmodernitet, som vi dermed får et moralfilosofisk lys over. I et siste kapittel viser forfatteren hvordan disse ulike måter å forstå det moralske subjektet på også kan utfordre tradisjonell kristen etikk.

Filosofene som analyseres er Jürgen Habermas, Charles Taylor, Michel Foucault, Richard Rorty, Emmanuel Levinas og Alasdair MacIntyre.

Spørsmål som boken tar opp:

* Hva er det som gjør oss til moralske mennesker?

* Hva ligger til grunn for at vi kan forstå oss selv som mennesker som handler moralsk?

* Hva er årsaken til at moralfilosofer oppfatter disse spørsmålene på mange ulike måter?

* Har kristen etikk noe å lære av moderne og postmoderne moralfilosofi?

Boken kan brukes som en lærebok i moderne moralfilosofi for viderekomne studenter, og er relevant for etikk-interesserte som arbeider med fagene samfunnsvitenskap, idéhistorie, filosofi, teologi og kristendomskunnskap.

Til toppen

Flere bøker av Jan-Olav Henriksen: