Grunnleggende økonomistyring (Fleksibind)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 478
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202592479
Kategori: Økonomi og ledelse
Fag: Bedriftsøkonomi
Nivå: Akademisk
Omtale Grunnleggende økonomistyring
Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv. Boken retter søkelyset mot beslutninger, og eksemplene er basert på reelle beslutningssituasjoner, i første rekke i norske små- og mellomstore bedrifter. Utvalget er gjort med tanke på at de fleste norske bedriftene er tjenesteytende. På denne måten forenes teori med praktisk anvendelse.

Grunnleggende økonomistyring er først og fremst skrevet for studenter som er i befatning med det bedriftsøkonomiske fagområdet for første gang. Den egner seg både for studenter som skal fortsette studiene, og for dem som kun skal ta ett emne innen dette fagfeltet. Boken er også egnet for ingeniørstudenter og for bruk innen etter- og videreutdanning.

Til grunn for innholdet ligger NRØA-planen for bachelor i økonomi og administrasjon, og den delen av bedriftsøkonomisk analyse som er beskrevet under overskriften «økonomistyring». Normalt utgjør disse temaene 15 studiepoeng. Denne boken dekker de temaene som typisk inngår i de første 7,5 studiepoengene. I tillegg dekkes noen temaer som inngår i tilstøtende fag eller videregående emner.

Tematisk kan boken deles inn i følgende hoveddeler:

  • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
  • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
  • Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
  • Budsjettering og standardkostregnskap med vekt på avviksanalyse

I denne reviderte 2. utgaven av boken er kapitlene om regnskap og budsjettering vesentlig utvidet, og oppgavene fra arbeidsboken er innarbeidet på slutten av de enkelte kapitlene.

Grunnleggende økonomistyring vil også tilbys som unibok. Unibok er en digital utgave av læreboka og er alltid tilgjengelig - online eller offline.

Til toppen