Forfatter: og
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789173828840
Omtale GSU Del 1: USB
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför. Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar.

USB
USB-stickan ger läraren färdigt material för samtal, läsning och modellering på de tre olika nivåerna i progression. På USB-stickan finns även modelltexter för en fjärde nivå som läraren kan hämta för de elever som kan gå vidare. Här finns också förslag på aktiviteter som bygger upp alla elevers ordförråd och förståelse av olika texttyper, förmågor som efterlyses i Lgr 11. På USB-stickan finns även planeringsunderlag för såväl övergripande pedagogisk planering som språklig planering kopplad till olika genrer/texttyper. Verktyg som med fördel kan användas i kollegialt lärande. Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Til toppen

Bøker i serien