Gud og Mammon (Heftet)

Religion og næringsliv

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 198
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202458997
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Omtale Gud og Mammon

Gud og Mammon – religion og næringsliv handler om forholdet mellom åndelige og materielle verdier i 1800- og 1900-tallets økonomiske historie. Med vekslende styrke har koplinger mellom religion og økonomi preget utviklingen av samfunn og næringsliv. I norsk historie er det lett å peke på haugianernes næringsvirksomhet, men tendensen er også tydelig i miljøer rundt en rekke av 1900-tallets økonomiske entreprenører, og den kan – i alle fall på det retoriske planet – spores i deler av dagens næringsliv.

Kan religion og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller er det snarere slik at religiøst engasjement står i veien for materiell utvikling? Hvordan balanserer økonomiske aktører sine etiske verdier mot markedets krav til profitt? Framtredende samfunnsfilosofer har forsøkt å si noe sammenfattende om dette. Mest kjent er vel Max Webers tese om «den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». Overgripende modeller kan inspirere og provosere; dagens historikere og samfunnsvitere vil nok like gjerne framheve det komplekse og motsetningsfylte i møtet mellom tro og økonomisk praksis.

Forfatterne som bidrar i denne boka, er forskere og formidlere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner: historie, kirkehistorie og sosiologi. Bokas kapitler dekker ulike faser av norsk historie, fra haugianerne for drøyt to hundre år siden gikk i gang med sine næringstiltak, via 1800- og 1900-tallets kristelige gründere til det etablerte industrisamfunnets arbeidskonflikter – som i det sørvestlige Norge også kunne ha religiøse undertoner. Vi får dessuten innblikk i hvordan en norsk misjonær kunne drive sin virksomhet basert på «trosmisjonens» prinsipp om å la Gud styre økonomien.

Boka vil være av interesse for alle som er opptatt av historie og samfunnsforhold. Den henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Til toppen