Guide till kommersiell tvistlösning - Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 196
Forlag: Jure Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789172235205
Omtale Guide till kommersiell tvistlösning - Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning ger en strukturerad genomgång av de olika tvistlösningsalternativ som står parter till buds, från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra alternativa tvistlösningsformer. För- och nackdelar med olika former för tvistlösning behandlas ingående. Guiden ger också konkreta råd till den som ska förhandla tvistlösningsklausuler med utländska motparter vad gäller bl.a. val av säte för skiljeförfarande och tillämplig lag. Slutligen utgör guiden ett referensverk med bl.a. modellklausuler och exempel på hur vissa särskilda frågor kring tvistlösning kan regleras. Sammantaget ger guiden konkret vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal.

Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning är ledande i Norden och tillhör toppskiktet inom området i världen. Gruppen har en omfattande erfarenhet av såväl kommersiella tvister inom alla upptänkliga bransch- och rättsområden som av statliga investeringstvister och regulatoriska tvister. Verksamhetsgruppens medlemmar företräder klienter inför domstolar i flertalet av de länder där byrån har kontor och agerar ombud inför skiljenämnder i hela världen.

Til toppen