Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning : en studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Heftet)

Serie: Scandinavian Studies in the Sociology of Law 2

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1989
Antall sider: 317
Forlag: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB
Språk: Svensk
Serie: Scandinavian Studies in the Sociology of Law
Serienummer: 2
ISBN/EAN: 9789186980054
Omtale Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning : en studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Studien tar sin utgångspunkt i patientens ställning och rättens förutsättningar då det gäller att demokratisera hälso- och sjukvården. 1983 års hälso- och sjukvårdslag ger uttryck för denna strävan. Här framhävs patientens aktiva deltagande. Lagen är dock riktad till landstingskommunerna och reglerar deras skyldighet att utforma vården utifrån vissa övergripande mål.

Lagen ger inte patienten några uttryckliga rättigheter. Den rätt som patienten har är möjligheten att till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) anmäla ”fel eller försummelse”. Denna möjlighet är studieobjektet i boken och belyses utifrån ett rättssociologiskt perspektiv.

Mål som med- och självbestämmande för patienten kräver en utveckling av hälso- och sjukvårdens interaktionsmönster. En central punkt i boken är därmed den stora andelen anmälningar som hänför sig till bristande information eller nonchalant bemötande.

En förutsättning för en demokratisering är pateintens faktiska möjligheter att aktivt delta med argument i den fel eller försummelse-procedur som ansvarsnämnden tillhandahåller. Härvidlag försöker boken skapa en förståelse för vad som kan stimulera respektive begränsa denna möjlighet.

Kan olika typer av anmälningar till HSAN skapa processer som kan ha en betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling? Betydelsen är avhängig av hur HSAN:s roll uppfattas. Ifall man ska ta målet att stärka patientens ställning på allvar, krävs det att det finns en möjlighet att anmäla såväl bemötande- och informationsfrågor som medicinska felbehandlingar.

BO CARLSSON är numera professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. ÅKE ISACSSON var verksam vid Centrum för samhällsmedicin, Lunds universitet. Boken är deras gemensamma doktorsavhandling.

Til toppen

Flere bøker av Bo Carlsson og Åke Isacsson:

Bøker i serien