Hälsans sociala villkor (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 216
Forlag: Bokbox Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789186980306
Omtale Hälsans sociala villkor
Författarna i denna antologi är lärare och forskare vid Malmö högskola, området Hälsa och samhälle. Malmö högskola är organiserad i områden, där varje område inrymmer kunskapsfält från flera vetenskaper. Denna organisering syftar till en flervetenskaplig utveckling av utbildning och forskning. En sådan utveckling kan ses som en strävan mot integration av kunskaper över traditionella ämnesgränser och mellan vetenskapliga traditioner och vetenskapsområden.

Inom området Hälsa och samhälle utbildas socionomer, sjuksköterskor, folkhälsovetare och biomedicinska analytiker. Det dominerande kunskapsinnehållet i var och en av dessa utbildningar är utvecklat inom respektive vetenskap och praktik. Studenterna kommer beroende på den utbildning de väljer att möta synsätt, förklaringsmodeller och forskningsmetoder som är dominerande inom disciplinen. Genom att de ovan nämnda utbildningarna organiseras inom ett och samma område och genom att lärare undervisar och forskar och studenter studerar över traditionella utbildningsprogram skapas förutsättning för en flervetenskaplig utveckling av utbildning och forskning.

Avsikten med denna bok är att den ska kunna användas som en introduktion för studenter och yrkesverksamma inom vård och socialt arbete. Bokens författare har skrivit boken utifrån de forskningsområden där de är verksamma och några även utifrån erfarenheter av undervisning i kursen Hälsa och samhälle.

I boken ges exempel på både social och vårdvetenskaplig forskning om människors livsvillkor. Genom att utgå från båda dessa vetenskaper kan en mångfald perspektiv på människors hälsa och sociala välfärd tydliggöras och förklaras.

Til toppen