Hälsopedagogik (Heftet)

Serie: Hälsopedagogik 

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 240
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147117413
Omtale Hälsopedagogik
Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.

Läs mer
I läromedlet beskrivs den historiska utvecklingen fram till idag under temat "Då och nu" av bland annat begreppen hälsa, friskvård och hälsorelaterade levnadsvanor. Ett genomgående perspektiv i den beskrivande och diskuterande texten är yrkesrollen som hälsoinspiratör och pedagog med uppgift att förebygga ohälsa. Varje kapitel har följande innehåll
Begrepp – här visas på de ord, begrepp och kunskapsområden som är centrala i kapitlet. Dessa ska läsaren tagit till sig efter att ha arbetat med kapitlet. I slutet av kapitlet finns en uppgift som testar detta.
Lärtext – texten är dels beskrivande, dels visar den på olika teorier, perspektiv och synsätt inom ett och samma ämnesområde. Med jämna mellanrum finns reflektionsuppgifter som har syftet att läsaren ska reflektera över innehållet.
Repetera, resonera och sök – under rubriken finns uppgifter som är såväl repeterande som fördjupande. De fördjupande uppgifterna innebär att ytterligare information söks på internet. Vissa uppgifter är anpassade för sökning av material med syftet att vara uppdaterad inom ämnesområdet samt för att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad praktik.
Självskattning – varje kapitel avslutas med att läsaren gör en skattning av hur väl hen tagit till sig innehållet i kapitlet.
Boken är framtagen för gymnasiekursen hälsopedagogik.
Ur innehållet
Hälsa och pedagogik
1. Salutogent förhållningssätt
2. Hälsa
3. Hälsopedagogiskt förhållningssätt
Kommunikation, interaktion och samarbete
4. Interaktion och kommunikation
5. ”Mötet” och samarbete
Hälsa och levnadsvanor
6. Hur mäts hälsa?
7. Psykisk, social och kulturell hälsa
8. Kriser och krishantering
Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
9. Barn och unga
10. Äldres hälsa
11. Hälsa och funktionsnedsättning
Folkhälsoarbete, arbete och fritid
12. Folkhälsoarbete
13. Arbete och fritid

Om författarna
Rune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.
Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Til toppen

Flere bøker av Rune Johansson og Lars Skärgren:

Bøker i serien