Omtale Haga : ett kungligt kulturarv
Kunglig lustpark och gustaviansk kulturmiljö

Haga en plats som har fascinerat både kungar och vanligt folk!

Den kungliga lustparken, som under årens lopp har varit en kombination av privat reträttplats och offentlig parkmiljö, utgör kärnan i dagens nationalstadspark vid Brunnsviken som har varit en grön oas för stockholmarna i mer än tvåhundra år. Hit söker sig många för att njuta av lugnet och uppleva historiens och fjärilens vingslag.

Här föddes vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf och i lekstugan i trädgården till Haga slott lekte Hagasessorna på 1940-talet. Samtidigt finns det kanske ingen plats som är så nära förknippad med Gustav III.

I boken om Haga får vi stifta bekantskap med den fascinerande tiden och miljön en skådeplats för många viktiga händelser i Gustav III:s politiska historia. Här mötte det enkla och anspråkslösa det storslagna och monumentala i de olika projekten där enbart ett fåtal kom till utförande, som Gustav III:s paviljong, Koppartälten och ett antal mindre paviljonger. Med kungens död 1792 fick de grandiosa planerna på ett stort kungligt slott i parken ett abrupt slut och först 1802 uppfördes en mindre byggnad, Haga slott, som ett komplement till paviljongen.

I detta sjätte band av bokverket De Kungliga Slotten ges en utförlig presentation av Haga parkanläggningens tillkomst, byggnadernas historia, inredningarna och de kungliga byggherrarna. Nya perspektiv på 1800- och 1900-talens slottsmiljö och parkens utveckling presenteras av några av våra främsta experter.

I nytagna fotografier av Jens Lindhe och med ett stort bildmaterial bestående av ritningar, kartor och historiska framställningar förmedlas en rik och mångskiftande bild av ett av vårt lands främsta kulturarv.

Til toppen

Bøker i serien