Hållbar utveckling - Om kris och omställning i stad och samhälle (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 158
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144022673
Omtale Hållbar utveckling - Om kris och omställning i stad och samhälle

Industrisamhällets framväxt, som bland annat har tagit sig uttryck i en tilltagande urbanisering, har lett till allt större uttag av naturens resurser och växande problem med att hantera samhällets avfall och restprodukter. Bristande kunskaper och bekvämlighet, men också avsaknad av hanteringssystem, har under de senaste århundradena medfört att mycket av detta avfall ackumulerats i mark och i vatten. En process som fortsätter även i våra dagar.

I boken uppmärksammas denna så kallade deponeringskris. Författarna presenterar också vad som idag görs för att komma till rätta med denna typ av miljöproblem för att på så sätt uppnå en hållbar samhällsutveckling

Författarna vänder sig till alla med intresse för miljöfrågorna och diskussionen om en hållbar samhällsutveckling. Boken är skriven med avsikt att användas på grundläggande universitetsutbildningar som berör miljöområdet. Även yrkesverksamma inom miljöområdet har nytta av bokens aktuella och angelägna innehåll.

Andra upplagan

Til toppen