Handledning Barnen i Kramdalen 2 - tema alla olika (Spiral)

Forfatter:

og

Andreas Sjölander (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 28
Illustratør: Sjölander, Andreas
Forlag: Infoservice Kalmar
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789198444100
Omtale Handledning Barnen i Kramdalen 2 - tema alla olika

Barnen i Kramdalen knyter an till skolans värdegrund och uppdrag.  Lgr 11:“Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor (---). I denna handledning finns information och kopplingar till kursplaner och centralt innehåll för skola och fritidshem, samt till fler punkter i skolans värdegrund och uppdrag.

En röd tråd i materialet är att alla barn är olika - varför är det så bra? Att se styrkor där det finns olikheter, att vända utmaningar till möjligheter - att få kunskap för att kunna förstå och acceptera varandra.

På ett lekfullt sätt arbetas med allas lika värde, att inte döma någon på förhand och att acceptera alla människor som dom är. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Skolan ska fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

 

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.


Til toppen

Flere bøker av Emelie Sjölander og Andreas Sjölander: