Hard mot de harde, myk mot de myke (Innbundet)

norsk kriminalomsorg i anstalt

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215017877
Kategori: Jus
Omtale Hard mot de harde, myk mot de myke
Hvilke fangebehandlingsprinsipper, fange- og menneskesyn kommer til uttrykk i norsk kriminalomsorg fra 1970-tallet og fram til i dag? Hvordan har utviklingen vært? Hvilken retning har norsk kriminalomsorg i anstalt inn i framtida? Hvilke motsetninger og meningsforskjeller uttrykkes i de forskjellige fengselsfaglige, fengselspolitiske og ideologiske diskursene?
Hammerlin diskuterer fengselssystemets motstridende ideologiske prinsipper, kravstrukturer og virksomhetsformer, og analyserer dens grunnbetingelse - motsetningen mellom fengselsstraffideologien og habiliterings-, rehabiliterings- og omsorgsideologien. Er motsetningsforholdet uforsonlig eller forsonlig? Hvilke erfaringer har kommet til uttrykk? Er det et motsetningsforhold mellom idealer og realiteter? Er det en moderne kriminalomsorg eller et moderne fengselssystem i utvikling?

Boka er basert både på praksisforskning og teoriutvikling. Foruten de mange intervjuer og samtaler forfatteren har hatt med fanger og betjenter gjennom alle disse årene, og alle studier han har foretatt i fengslene, har han hatt samtaler og diskusjoner med blant annet justisministre, ekspedisjonssjefer, statssekretærer/rådgivere, regions- og fengselsdirektører og byråsjefer fra hele perioden.

Til toppen