Omtale Health literacy - Teori och praktik i hälsofrämjande arbete
Health literacy har aktualiserats alltmer under 2000-talet som en central bestämningsfaktor för hälsa och är nära relaterad till lärande och utbildning. En hållbar investering i hälsa är därför att stärka health literacy för både den enskilda individen och för befolkningen. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för att främja health literacy genom hälsopolitik och i samhällets vardagsmiljöer.

I boken har health literacy som begrepp sin utgångspunkt i en hälso­främjande kontext utifrån värdegrund och principer för hälsofrämjande arbete. Såväl etiska som pedagogiska aspekter reflekteras i förhållande till health literacy-begreppet. Förhållandet till media med dess hälsobudskap belyses och diskuteras också, liksom möjligheterna att bedöma och mäta health literacy. I flera kapitel ges exempel från de nordiska länderna på hur hälso­främjande insatser kan främja health literacy genom hela livscykeln, från barn till äldre. I kapitlen beskrivs också hur professionsgrupper i sitt arbete kan bidra med att stärka befolkningens health literacy inom olika arenor. Health literacy i ett globalt perspektiv och med utblickar mot Europa lyfts också fram.

Denna andra upplaga av Health literacy – teori och praktik i hälsofrämjande arbete är uppdaterad och utvidgad utifrån aktuell forskning och utvecklingsarbete med fokus på health literacy, men också utifrån centrala hälsopolitiska dokument om hälsofrämjande arbete från bland annat WHO.

Målgruppen för boken är studerande vid universitet och högskola på olika nivåer inom folkhälso- och hälsovetenskap, men också praktiker och beslutsfattare som arbetar med att skapa förutsättningar för en jämlik och god hälsa hos befolkningen.

Til toppen

Flere bøker av Karin Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren, Kristine Crondahl, Leena Eklund-Karlsson, Linda Håkansson, Pirjo Kalmari, Elina Karvinen, Sami Kokko, Veselinka Möllerström, Leena Paakkari, Helena Sandberg, Anneli Sarvimäki, Venka Simovska, Bettina Stenbock-Hult, Kristine Sørensen, Johanna Tell, Anne Trollvik og Josefin Wångdahl: