Helseforskningsloven (lov av 20. juni 2008 nr. 44) (Heftet)

Serie: Norsk lovkommentar. Særtrykk 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Gyldendal rettsdata
Språk: Bokmål
Serie:
ISBN/EAN: 9788213027083
Kategori: Jus
Omtale Helseforskningsloven (lov av 20. juni 2008 nr. 44)
Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) og leveres i A5-format. Heftene er limfrest eller stiftet. Kommentarene omfatter detaljerte henvisninger til rettspraksis, forarbeider, forskrifter, relevant litteratur og andre rettskilder av betydning. Hver side er todelt. Over linjen står lovteksten og under linjen står kommentarene. Lovtekst og kommentarer er knyttet sammen ved at noter i lovteksten korresponderer med noter i kommentarteksten.

Til toppen

Bøker i serien