Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter) (Spiral)

Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 279
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202556839
Kategori: Jus
Fag: Lover og forskrifter
Omtale Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter)

Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter) - med endringer, sist ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1866 (i kraft 1. januar 2017). Med historiske og faglige noter.

Særtrykket består av følgende lover og forskrifter:

Helsepersonelloven
Helse– og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Spesialisthelsetjenesteloven
Pasientjournalloven
Smittervernlov
Legemiddelloven
Folketrygdloven (kun kapittel 5 og 8)
Folkehelseloven
Abortloven
Tannhelsetjenesteloven
Forskrift om pasientjournal
Forskrift om legemiddelhåndtering
Forskrift om legemidler fra apotek

Til toppen