Helserett (Innbundet)

pasienters og helsearbeideres rettsstilling

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 387
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205380714
Kategori: Jus
Omtale Helserett
Det har skjedd en omfattende rettsliggjøring av helsevesenet de siste to-tre tiårene. Helserett har blitt et av de viktigste rettsområdene i Norge.

I denne boka behandles seks meget viktige helserettslige temaer: Hovedprinsippene i helseretten, pasientrettighetenes framvekst, retten til å få helsehjelp, kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes taushetsplikt og styringsretten i helsevesenet. Felles for disse temaene er at de fokuserer på pasientenes og helsearbeidernes rettsstilling. Framstillingen bygger på analyser av en rekke lovbestemmelser, uttalelser i lovforarbeider, dommer fra Høyesterett og annet rettskildemateriale. Boka gir en innføring i de viktigste problemstillingene, grunnbegrepene, hovedprinsippene, og en grundig behandling av noen hovedtemaer. Boka viser også hvordan helserettslige resonnementer og argumentasjon kan foretas, og hvordan konklusjoner kan trekkes. 2. utgave av Helserett er ajourført per september 2007.

Til toppen

Andre utgaver

Helserett
Bokmål Ebok 2013

Flere bøker av Asbjørn Kjønstad: