Helsestasjonstjenesten (Heftet)

barns psykiske helse og utvikling

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 554
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205486294
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Helsestasjonstjenesten
De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene.

Denne boken viser hvordan anvendelse av nyere utviklingspsykologi og forskning om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, kan påvirke innhold og utøvelse av.helsestasjonstjenesten.
Bokens temaer spenner vidt, og den praktiske nytteverdien blir utforsket gjennom spørsmål som:
* Hva kan kunnskap om epigenetikk og barns påvirkelighet bety for praksis på helsestasjonen?
* Hvilke sammenhenger er det mellom tidlig stress hos spedbarn og senere helse?
* Hvordan kan helsestasjonen ivareta fedre?
* Hvordan kan helsestasjonstjenesten bidra til å gi barn gode oppvekstmiljø gjennom å styrke omsorgsgivers opplevelse av mestring?
* Kan helsestasjonen ta i bruk internett i sitt arbeid for å hjelpe barn og foreldre?
Redaktørene, sammen med ledende fagpersoner fra ulike felt, gir med denne boken et felles kunnskapsgrunnlag til alle som arbeider med gravide, sped- og småbarn og deres familier..

Til toppen