Her bor vi 1 (Heftet)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nivå A1

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202283322
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 2 - A1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Omtale Her bor vi 1

Vi gjør oppmerksom på at Her bor vi ikke trykkes i nye opplag og at elev- og lærernettstedet er lagt ned. Hei! A1 anbefales som alternativ.

Her bor vi 1 kan brukes på både spor 1 og spor 2. Det tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en langsom eller middels progresjon. Her bor vi 1 er utarbeidet for nivå A1 og fører fram til norskprøve 1. Her bor vi 2 tar for seg nivå A2 og fører fram til norskprøve 2.

Her bor vi er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som engasjerer.

Tekst- og aktivitetsbøker legger opp til variasjon mellom ulike aktiviteter. Tekster og oppgaver er knyttet sammen til en naturlig helhet i én bok, og dermed vil både lærere og deltakere få god oversikt over lærestoffet.

Engasjerende og samfunnsfaglige temaer berøres i tekstene. Tekstene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner i gruppen og dermed kan deltakerne få en bedre forståelse av det norske samfunnet. Deltakerne kan også kjenne seg igjen i mange av situasjonene som blir beskrevet.

Muntlig aktivitet er sentralt i verket. Siden deltakerne også har et liv i Norge utenom norskkurset, har mange et ordforråd som er større enn ordforrådet som blir presentert i læreverket. Illustrasjonene og diskusjonsoppgavene legger opp til mye muntlig aktivitet for å løfte fram kunnskapene hos hver enkelt.

Tekstene i her bor vi er for det meste dialoger, der vi har lagt vekt på å bruke et naturlig språk selv om vokabularet er begrenset. I tekstene brukes nytt vokabular og nye strukturer. Samfunnsfaglige emner fra læreplanen blir presentert gjennom dialoger, fortellende tekster, faktarammer og illustrasjoner. I faktatekstene og litteraturtekstene er vokabularet vanskeligere, og deltakerne kan trene på å trekke ut informasjon selv om de ikke forstår hele teksten.

Oppgavene løses i fellesskap og er formet slik at det er naturlig at kursdeltakerne arbeider sammen om dem.

Det er brukt få grammatiske betegnelse, og disse er innført gradvis. Vokabular og elementære språklige strukturer innføres systematisk slik at alle skal få anledning til å bygge opp språket sitt fra bunnen av.

Det er egne ordlister og ordlister bakerst i hvert kapittel i bøkene. Disse inneholder de nye ordene i kapittelet, og de har skriveplass. Egne ordlister inneholder ordforrådet i begge bøkene. Ordlistene er utgitt på flere språk.

Lærernettstedet er gratis. Det inneholder lærerveiledning til hvert kapittel, lytteoppgaver, oppgaver for uttaletrening, kopieringsoriginaler og fasit til
oppgavene i bøkene.

Cd-ene er nyttige. Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra bøkene. Lærer-cd-ene inneholder lyd til alle lytte-og uttaleoppgavene på nettstedet.

Læreverket består av:
Her bor vi 1 – nivå A1
Her bor vi 2 – nivå A2
Nettsted for lærere
Her bor vi 1 Elev-cd
Her bor vi 2 Elev-cd
Her bor vi 1 Lærer-cd
Her bor vi 2 Lærer-cd
Her bor vi Ordlister for 1 og 2 i samme hefte

Til toppen

Flere bøker av Ingebjørg Dolve: