Historie (Heftet)

hva, hvordan, hvorfor?

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1997
Antall sider: 148
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276742404
Omtale Historie
Denne boken er en første innføring i historie som forskningsdisiplin og undervisningsfag. Den er skrevet for nye historiestudenter ved universiteter og høgskoler, men vil samtidig ha interesse for alle som er opptatt av historie. Det er lagt vekt på å skrive kortfattet og lett forståelig om de store trekkene i historiefagets profil. Målet er å risse opp et helhetsbilde som kan utdypes og problematiseres gjennom videregående studier. Knut Helle skriver om historievitenskapens teori, metode og funksjon i samfunnet. Han sammenfatter stoff fra klassiske og moderne framstillinger av disse temaene, og tar ut fra sine egne erfaringer som historiker personlig stilling til en rekke sentrale og omdiskuterte problemer. Her kan nevnes muligheten for vitenskapelig holdbare resultater i historieforskningen, forholdet mellom positivisme og hermeneutikk, hva slags historisk forskning og undervisning der er behov for i et samfunn som vårt. Kari Blom behandler historie som undervisningsfag. Hun drøfter fagets undervisningslære generelt og går mot denne bakgrunnen nærmere inn på den rolle historiefaget har hatt og har i norsk skole. Her ligger hovedvekten på gjeldende planer for grunnskolen og videregående opplæring. Boken er skrevet for studenter på høgskole- og universitetsnivå, historielærere i skolen samt andre interesserte. Kari Blom er cand.philol. fra Universitetet i Bergen og var tidligere rektor ved Høgskolen i Bergen. Hun er fagbokforfatter og har publisert en rekke artikler i ulike fagtidsskrifter. Knut Helle er professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelter har i første rekke vært norske og europeiske politiske institusjoner og byutvikling i middelalderen, og han har vært aktiv i teori og metodeundervisning i historie. Han er hovedredaktør for Aschehougs nye tolvbinds Norgeshistorie.

Til toppen