Legg i ønskeliste

Omtale Kuba på riktigt
Är Kuba ett paradis med trottoarer av guld? Eller ett sovjetiskt diktaturhelvete där halva befolkningen sitter i fängelse? Varken eller, menar författarna till denna antologi. I boken Kuba på riktigt berättar femton svenskar om sina resor till Kuba. De har olika utgångspunkter och delvis skilda bilder av landet. Men alla är de överens om att Kuba varken är himmel eller helvete. Utan ett land med både bra och dåliga sidor. Boken Kuba på riktigt ger en helt annan bild av Kuba än den vi möter i turistbroschyrer eller i svenska tidningar.


"Himmel eller helvete; det socialistiska Kuba är en polariserande realitet. Antologin Kuba på riktigt, vill berätta att Kuba varken är det ena eller det andra, eller kanske både och. Bokens tillkomst är dock ytterst sprungen ur en önskan att "hyfsa till den svenska Kuba-debatten", enligt förordet." (Norrländska socialdemokraten)


"I artiklarna varvas ibland mycket roliga och fräscha personliga iakttagelser av livet på Kuba med analyser om verkligheten på ön och revolutionens framtid. De flesta artiklar innehåller någon slags kritik av Kuba med det givna temat demokrati och yttrandefrihet som gemensam nämnare (...) Boken Kuba på riktigt är värd att läsas. Den utgör ett inlägg i en debatt som vi får hoppas någon dag lyfter över marknivån" (Folket i Bild/Kulturfront)


"Boken Kuba på riktigt är en lättviktare både till form och innehåll. Den är smidig i formatet och man läser ut de korta avsnitten av 15 olika skribenter på några timmar. Det är ett bra initiativ och ett anspråkslöst och sympatiskt anslag som förhoppningsvis kan tilltala många ungdomar och andra som är nyfikna på detta så hett debatterade land." (Internationalen)

"Det som gör boken så bra är variationen av skribenter. Från yngsta tonåringen Singoalla Tiroler till Kuba-veteranen Hasse Nilsson. Singoalla Tirolers bidrag är för övrigt det roligaste jag läst om Kuba. Jag känner så tydligt igen mig i de många kulturkrockarna. Ibland är det kubanska vardagslivet mycket komiskt. Liberalernas alla lögner om Kuba, från att internet skulle vara förbjudet till att Fidel Castro skulle vara den siste revolutionären, punkteras en efter en. Man önskar att SR och SVT:s utrikesredaktioner skulle läsa boken och tänka över sin rapportering om Kuba. De femton författarnas politiska sympatier ligger åt vänster men de är långt ifrån några blinda hönor. De tar upp en seriös, kritisk granskning av fördelarna och nackdelarna med det kubanska samhället. Särskilt intressant tyckte jag de tre grafiska fackföreningsmännen Göran Sallnäs, Stefan Granérs och Åke Gylfes bidrag var. Grafikernas fackliga utbyte med sina kubanska motsvarigheter ger en inblick i de kubanska arbetarnas situation." (Proletären)

Til toppen