Hovuddrag i norsk språkhistorie (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 383
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205464025
Kategori: Språk
Omtale Hovuddrag i norsk språkhistorie
Hovuddrag i norsk språkhistorie tek for seg den indre og den ytre språkhistoria.

Den indre språkhistoria er strukturell
den beskriv utviklinga av den moderne språkstrukturen frå det urnordiske stadiet over det norrøne til det moderne. Det er talemålet som her står i fokus. Hovudvekta ligg på den fonologiske utviklinga frå norrønt til i dag, men også morfologiske og syntaktiske trekk blir drøfta.
Den ytre språkhistoria legg hovudvekta på utviklinga av dei moderne norske skriftnormalane og den spesielle språksituasjonen vår frå runene til den aller siste tida. Boka går djupare inn på sentrale emne i normeringshistoria vår: språkreformene, Ivar Aasen og målreisinga, Knud Knudsen og fornorskinga, det ideologiske grunnlaget for tilnærmingspolitikken og reaksjonane mot den.
Arne Torp er pensjonert professor, tidlegare tilsett ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Til toppen