Hva har oljen gjort med oss? (Heftet)

Økonomisk vekst og kulturell endring

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 448
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202451615
Kategori: Sosiologi
Fag: Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Hva har oljen gjort med oss?

I de siste fire tiårene har det skjedd store endringer på mange områder i Norge med velferdsstatens ekspansjon, utdanningsrevolusjon, migrasjon og kvinnefrigjøring som noen eksempler. I denne perioden har også oljerikdommen blitt en del av norsk økonomi og kultur. Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av den raske økonomiske veksten i Norge. Boka er bredt anlagt og fokuserer på både strukturelle, kulturelle, holdningsmessige og estetiske dimensjoner ved den økonomiske veksten.

I Norges oljehovedstad Stavanger har den økonomiske veksten vært særlig rask. Det gamle hovedsetet for motkulturer som avholds- og lekmannsbevegelse, var før oljen en relativt fattig by i stagnasjon. I dag er Stavanger Norges rikeste by med et moderne og internasjonalt preg. Med dette som utgangspunkt har forskergruppen bak boka sett utviklingen i Stavanger-regionen som et prisme for sentrale utviklingstrekk i Norge. Den sosiale transformasjonen belyses gjennom litterære og historiske perspektiver, statistiske analyser av utviklingen de siste 40 årene samt dybdeintervjuer med stavangerfolk. Boka gir en grundig analyse av hva byen i historisk-sosiologisk forstand var før oljen og hva den har blitt til etter oljen.

Samfunnsforhold som diskuteres i boka:

  • sosial klasse og klasserelasjoner
  • forholdet mellom økonomisk og kulturell kapital
  • sosial mobilitet og klassereiser
  • verdiutvikling
  • religion og sekularisering
  • generasjoners selvforståelse
  • rikdom og materialisme
  • betydningen av litteratur, billedkunst, arkitektur og hjeminnredning

Til toppen

Du vil kanskje også like