Hva skal vi med menneskerettigheter? (Heftet)

betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 207
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205481718
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Hva skal vi med menneskerettigheter?
Profesjonsutøvere innenfor det helse- og sosialfaglige feltet utfører en rekke oppgaver som har betydning for ivaretakelsen av menneskerettigheter. Men det kan være krevende å få tak på hva menneskerettigheter egentlig er.

Hvordan skal man forholde seg til dem, og hvordan kan de ses på som verktøy i det daglige arbeidet? Dette ønsker forfatterne å gi noen svar på.
Bokas del 1 omfatter grunnleggende kunnskap om hva menneskerettigheter er, overvåkningsorganer, gjennomføring av menneskerettigheter i norsk lovgivning og i profesjonsutdanningene, og forholdet mellom menneskerettigheter og yrkesetiske prinsipper. Del 2 består av seks temakapitler som tar for seg diskriminering, vold og seksuelle overgrep, menneskehandel, psykisk helsevern, barnevern, flukt og asyl - alle sentrale fagområder i helse- og sosialfag. Kapitlene er bygget opp rundt tenkte saker satt inn i en samfunnsmessig og juridisk sammenheng og avsluttes med drøfting og refleksjonsspørsmål.
Forfatterne synliggjør hvordan menneskerettslig tenkning og sosial- og helsefaglig profesjonsetikk springer ut av de samme grunnverdiene, og ønsker å stimulere interesse for og inspirere til videre kunnskapssøken om menneskerettigheter i arbeidet med mennesker.

Til toppen