I språkets bilde (Heftet)

elementære logiske emner i juridisk kontekst

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 125
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215024776
Kategori: Religion, historie og filosofi
Omtale I språkets bilde
«I språkets bilde» fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av retorikken som er utvidet.Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i dagliglivet. Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, og juristers virke er i særlig grad knyttet opp mot forståelsen av bestemte tekster. Ved språket konfigureres dessuten vår forståelse av «virkeligheten». Det vi kaller «virkeligheten» er i denne forstand skapt i språkets bilde. Ved å studere språkets styrende funksjon for vår erkjennelse, studeres også det vi kan kalle «virkelighetens sømmer og skillelinjer».

Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

I språkets bilde
Bokmål Heftet 2020