I vått och torrt : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : slutbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2014 35

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 678
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2014
Serienummer: 35
ISBN/EAN: 9789138241226
Omtale I vått och torrt : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : slutbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35
Innehåller bl.a. en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning samt förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken.

Föreslår att regeringen bemyndigas att föreskriva vilka vattenverksamheter som kräver tillstånd eller anmälan på samma sätt som idag gäller för miljöfarlig verksamhet. De flesta specialregler för prövning av vattenverksamhet utmönstras vilket innebär att de civilrättsligt präglade frågorna inte prövas i samband med tillståndsfrågan. När det gäller omprövning tydliggörs verksamhetsutövarens utredningsansvar. Därutöver tas ersättningsrätten vid omprövning bort.

För markavvattning skiljs miljöprövningen från prövningen av samfälligheten och reglerna för rensning förtydligas.Utredningen föreslår också att lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet upphävs. Vissa bestämmelser i den lagen flyttas till miljöbalken, lagen om mark- och miljödomstolar, jordabalken, anläggningslagen och en ny lag om vattenrättsliga samfälligheter, medan andra upphör att gälla.

När det gäller problem med herrelösa dammar m.m. föreslår utredningen att fastighetsägaren får ett subsidiärt ansvar. För anläggningar i avlysta flottningsleder där det inte bedrivs någon ny verksamhet ska staten vara underhållsansvarig.

Til toppen

Bøker i serien