Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 330
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144108827
Omtale Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter
Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. Associationsrättslig lagstiftning saknas för ideella föreningar, vilket gör att dessa är hänvisade till en flora av lagstiftningar och mer eller mindre tydliggjorda regler och normer. Detta skapar ett behov av att samlat uttolka vad som gäller inom här relevanta områden.
I den här boken kan styrelseledamöter, revisorer, personal och andra intressenter hämta information om grundläggande formella regler och normer kring ideella föreningar, om föreningsstyrning, löpande bokföring, om upprättande av årsredovisning/årsbokslut samt om skatter och revision.
Boken ger en kvalificerad vägledning för ideella föreningar i frågor av formaliakaraktär. Denna fjärde upplaga har reviderats, uppdaterats och kompletterats med bland annat kapitel om föreningsstyrning och lekmannarevisorns roll. Den har också utvidgats med avsnitt om nya regelverk för bland annat avslut av den löpande bokföringen, där vägledning om K3 (och även K2) för ideella föreningar tillkommit, liksom om den skattelagstiftning ideella föreningar har att beakta.
Syftet med den här boken är att bidra till att utveckla, uttolka och forma en god sed inom olika områden av formalia och normgivning för ideella föreningar.

Til toppen