Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 224
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144109978
Omtale IFRS : dilemman och utmaningar

I Sverige har införandet av obligatorisk IFRS för noterade företag varit omdiskuterat. I boken IFRS – Dilemman och utmaningar diskuteras skälen till detta, med användning av såväl författarnas egen som andras forskning. En aspekt av IFRS är att det är principbaserat och kräver bedömningar vid upprättande av finansiella rapporter. Detta kan leda till brist på harmonisering och skapa svårigheter för exempelvis revisorer. Å andra sidan skulle det sannolikt vara svårt att införa strikta redovisningsregler globalt. En annan aspekt av IFRS är att det baseras på en syn på ägande och företagsstyrning som skiljer sig från den som utgör grunden för svenskt näringsliv. Detta avspeglar sig exempelvis i användning av verkligt värde inom IFRS, och i den traditionellt svaga tillsynen i Sverige.

Boken är av intresse för alla de som i praktiken påverkats av införandet av IFRS i Sverige (revisorer, redovisare och användare av redovisning), samt för studenter och forskare med intresse för svensk externredovisning.

Til toppen

Flere bøker av Thomas Carrington, Bino Catasús, Gunilla Eklöv Alander, Gustav Johed, Pernilla Lundqvist, Emmeli Marton og Jan Marton: