Ingång Sfi Studieväg 1, digital, elevlic. 3 mån (Digitalt uspesifisert)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Digitalt uspesifisert
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Gleerups Utbildning AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789140693839
Omtale Ingång Sfi Studieväg 1, digital, elevlic. 3 mån

Ingång Sfi Studieväg 1 vänder sig till elever som studerar på kurs A och B. Läromedlet består av texter på två nivåer, övningar och lärarhandledning med kopieringsunderlag. Alla texter till Ingång finns inlästa.

Tanken är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och den tillhörande ordlistan. Texterna finns på två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Materialet är uppbyggt kring olika teman och vardagliga händelser. Bilderna och ordlistan kan med fördel även användas till olika typer av återberättande. Övningarna och kopieringsunderlagen ger många möjligheter att repetera och befästa kunskaperna. Även övningarna finns i två svårighetsnivåer. Övningarna är markerade med ett A eller ett B för att tydliggöra vilken nivå övningen har. I lärarhandledningen kan du läsa mer om hur man kan arbeta med texterna och läsinlärning.

Ingång Sfi Studieväg 1 passar dig som vill ha:

texter i fokus nivåanpassning tydlig struktur

Ingång är en läromedelsserie för vuxna elever som studerar på sfi. Det finns texter anpassade för varje studieväg samt övningsmaterial. Du kan arbeta antingen i tryckt version eller i interaktiv version. Alla texter till
Ingång finns inlästa på vår hemsida www.gleerups.se. Ljudet finns också i den interaktiva versionen.

Anna Bjursén tog examen som grundskollärare i svenska, so-ämnen och bild 1994, men insåg därefter behovet av att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk och specialpedagogik. Hon har erfarenhet från alla grundskolans stadier, ungdomsgymnasiet (IVIK) och framförallt vuxenutbildningen (SFI). Nu samlar Anna personliga erfarenheter genom att leva som invandrare i USA.

Til toppen