Inn i livet 5 (Innbundet)

elevbok

Forfatter:

, , , , og

Kaja Ødegaard (Illustratør) Sissel Ringstad (Illustratør)

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 128
Illustratør: Ødegaard, Kaja og Ringstad, Sissel
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252174595
Omtale Inn i livet 5
Inn i livet er eit læreverk for RLE-faget 1.-7. trinn. RLE-faget er stort og omfattande, men Inn i livet gir faget struktur og oversikt. Ved å gå frå det nære til det fjerne vil elevane møte kunnskapsstoffet med deira eigen kvardag som utgangspunkt. Gjennom tekstar og oppgåver gir vi elevane eit tematisk og samanliknande perspektiv på religionar, livssyn og etikk. Inn i livet er utarbeidd etter læreplanen frå 2008. Inn i livet 5 Elevbok er organisert etter ulike tema der alle religionar og livssyn blir presenterte på ein likeverdig måte. Tema i 5. klasse er: filosofi og etikk tid og tidsrekning høgtider og merkedagar heilage tekstar Elevboken inneheld mange og ulike oppgåver, noko som gir stor grad av variasjon og gjer det enklare å differensiere. Dei ulike oppgåvetypane er markerte med ikon som tydeleg viser elevane kva slags arbeid som er venta av dei. For å hjelpe eleven i lesinga står nøkkelord og ordforklaringar i margen. Det finst også eit fyldig stikkordsregister bak i boka. Oppsummeringsoppgåver til kvart kapittel gjer det enklare for eleven å repetere kunnskapsstoffet. Inn i livet 5 Elevbok er fleirårsbok.

Til toppen