Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar (Heftet)

Serie: Innovationer i välfärden 

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 190
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147096862
Omtale Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar
Europas välfärdsdemokratier står i dag inför en rad nya problem. Födelsetalen är låga och befolkningarna blir allt äldre. Samtidigt vet vi att jordens resurser är ändliga och fördelningen av dem ojämlik. För att klara av att bevara välfärden trots detta krävs nya tankar och idéer: innovationer i välfärden.

Läs mer
Men vad innebär innovationer i välfärden och hur skiljer de sig från innovationer inom det tekniska området? Vilken potential finns egentligen för innovationer i välfärden, och vilka är begränsningarna? I denna bok reder författarna ut begreppet, problematiserar dess innebörd och ger ett brett perspektiv på innovationer i välfärden. Olika exempel på innovationer i välfärden tas också upp, däribland socialpolitiska innovationer för att bekämpa fattigdom och bostadslöshet.
Boken vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom välfärdsområdet samt till studenter och forskare vid universitet och högskolor.

Om författarna
Rolf Rønning är professor vid högskolan i Lillehammer och är även knuten till Østlandsforskning. Han har arbetat med socialpolitiska frågor i över trettio år, och har skrivit flera böcker i ämnet. De senaste åren har han arbetat med innovationer, i koppling till Senter for serviceinnovasjon vid högskolan i Lillehammer. Han är särskilt intresserad av innovationer inom offentlig sektor.
Marcus Knutagård är forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområde berör bland annat organiseringen av det sociala arbetets praktik samt hur den legitimeras.
Cecilia Heule är universitetslärare och doktorand på Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon undervisar och forskar om makt, förändring och social mobilisering och samarbetar med olika brukarorganisationer för att utveckla sätt att ta till vara erfarenhetsbaserad kunskap i utbildning, forskning och praktikutveckling i socialt arbete.
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad mot utsatta grupper, sociala problem och socialt arbete.

Til toppen

Bøker i serien