Omtale Inre och yttre världar : funktionshinder i psykologisk belysning
Forskning om funktionshinder och handikapp har expanderat och blivit alltmer mångfasetterad med nya forskningsinriktningar. Många människor berörs av frågor om hur det är att leva med funktionshinder eller handikapp och det är viktigt att föra ut forskningsrön så att de blir tillgängliga för alla berörda parter; brukare, anhöriga, politiker med flera. I denna bok har författarna på olika sätt och med olika metoder belyst hur funktionshinder och handikapp ter sig ur de berörda personernas perspektiv, dvs. ur ett inifrånperspektiv. Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Til toppen