Insolvensrättsligt forum 2005 (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 208
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176786208
Omtale Insolvensrättsligt forum 2005
Insolvensrättsligt forum är ett tvådagarssymposium som regelbundet hållits i Uppsala sedan 1990. Det riktar sig till envar som intresserar sig för en diskussion av tillämpningsfrågor och rättspolitik kopplad till aktuella insolvensrättsliga spörsmål med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning. Bakom arrangemanget står Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet i samarbete med Konkursförvaltarkollegiernas förening, Skatteverket, Sveriges Ackordscentral och Finansbolagens Förening.

I februari 2005 hölls det åttonde insolvensrättsliga forumet, som samlade drygt 400 deltagare. Huvudämne var denna gång tillämpningsfrågor i och effekter av den förmånsrättsreform vars andra steg trädde i kraft den 1 januari 2005. Diskussionerna rörde i övrigt internationellt uppkomna problem vid tillämpningen av EU:s insolvensförordning, frågor om konkursboets förhållande till konkursgäldenärens pågående rättegångar och skiljeprocesser samt frågan om det vid konkurs existerar en särskild betalningsordning som medför att konkursförvaltaren, när det finns risk för att boets medel inte räcker till konkurskostnaderna, skulle vara förhindrad att betala i och för sig välmotiverade massaskulder.

Denna bok återger de skriftliga och muntliga inledningarna jämte diskussionerna vid 2005 års forum

Til toppen