Integrationens skiftande mönster - Handbok i EU-studier (Heftet)

Forfatter:

, , , og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 264
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144094892
Omtale Integrationens skiftande mönster - Handbok i EU-studier

EU är en politisk organisation som periodvis genomgår stora förändringar och därför behövs ständigt nya beskrivningar av unionen. I denna bok skildrar ett antal författare den europeiska integrationen samt fram­växten av EU:s institutioner och politikområden ur ett svenskt och finskt perspektiv.

Efter inledande avsnitt om EU:s historiska bakgrund, och den europeiska integrationens framväxt beskrivs och analyseras EU:s olika politikområden, i den ordning de uppkommit. Läsaren ges på så vis en tydlig bild av hur EU vuxit fram. Bokens författare tar upp den ständigt omstridda jordbrukspolitiken, EU:s äldsta politikområde som också utgör den största delen av den gemensamma budgeten. Ett annat politikområde som uppmärksammas i boken är handelspolitiken, ett område som har en betydligt starkare överstatlig karaktär än övriga politikområden. Vidare analyseras inre marknadsfrågor, om syssel­sättning och tillväxt, samt penningpolitik och eurosamarbetet.

EU:s miljö- och klimatpolitiska målsättningar presenteras och granskas i relation till hur dessa målsättningar förhåller sig till unionens energi­politik. EU står inför stora utmaningar vad gäller att upprätthålla välfärd och social trygghet och detta beskrivs i kapitlet om EU:s socialpolitik. Avslutningsvis analyseras EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Boken vänder sig i första hand till studenter på universitet och högskola men kan läsas av alla som önskar fördjupa sina kunskaper om EU.

Til toppen