Integritetsfrågor i arbetslivet (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 442
Forlag: Juristförlaget i Lund
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789154425419
Omtale Integritetsfrågor i arbetslivet
Vilka övervakningsåtgärder kan en arbetsgivare vidta? Vilka tester får genomföras i arbetslivet? Vilka regler gäller? Detta är frågor som fått ökad aktualitet under det senaste decenniet.
Integritetsbegreppet är vagt formulerat i svensk rätt, och dess innehåll är beroende av hur intresseavvägningar mellan olika intressenter på arbetsmarknaden utfaller.
I denna bok analyseras de intresseavvägningar som bör genomföras för att besvara frågorna ovan. De olika intressenterna på arbetsmarknaden och deras intressen beskrivs. Regleringar av individens grundläggande fri- och rättigheter behandlas och sätts in i ett arbetsrättsligt sammanhang och andra viktiga lagregler på området tas upp. Studien omfattar såväl den privata som offentliga sektorn av arbetsmarknaden.

Til toppen