Intensivsykepleie (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 880
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501435
Kategori: Sykepleie
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Intensivsykepleie

I den nye utgaven av Intensivsykepleie er alle kapitlene oppdatert ut fra ny kunnskap og forskning på feltet. Det er i tillegg tre nye kapitler i boka.

Temaene fra forrige utgave er beholdt og tre nye temaer er lagt til:

  • Akutt pankreatitt
  • Sepsis
  • Sykepleie til pasienter i akuttmottak

Kunnskap for å vurdere pasientens problemer og behov er tydeliggjort, blant annet i forhold til bruken av ulike kartleggingsverktøy. Kapitlene har fyldige litteraturlister som er revidert.

Målet med boka er å synliggjøre og styrke intensivsykepleierens kompetanse og funksjons- og ansvarsområder, formidle nasjonal og internasjonal kunnskapsbasert praksis og bidra til faglig forsvarlighet. Med utgangspunkt i den voksne pasienten som er akutt og/eller kritisk syk, setter boken søkelyset på pasientens behov for å få oppfylt sine grunnleggende behov.

Boka er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning i intensivsykepleie, men er også egnet som oppslagsverk for intensivsykepleiere og andre sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger og postoperative avdelinger.

Til toppen

Flere bøker av Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud: